Hizmetlerimiz

Kendi kadromuz ile sizin için ikamet başvurusu gerekli evrak takiplerini yapıyoruz. Zamanınız bizler için değerlidir...

Türkiye'de Yabancı Uyruklu Kişilere Oturma İzni

Türkiye’de vize sürenizden daha fazla kalacaksanız ikamet izni almanız zorunludur. Gerekli şartları sağlamanız koşulu ile kısa dönem ikamet izni için ilk başvuruda 2, aile ikamet izni için ilk başvuruda 3 yıl süreli ikamet tezkeresi alabilirsiniz. Yabancı oturma izni başvuruları doğrudan Göç İdaresine sadece e-ikamet sistemi üzerinden yapılabilmektedir.

Yabancı Uyruklu Kişilere Türkiye'de Çalışma İzni

Türkiye'de yasalara uygun ev işlerinde veya farklı sektörlerde çalışmak isteyen yabancı uyruklu kişiler için çalışama izni alınabilir. Alınan yabancı çalışma izni aynı zamanda ikamet izni yerine geçer. Yabancılar için çalışma izni başvurusu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına online sistem üzerinden sadece işveren tarafından yapılır. Çalışma izni başvuruları vekâleten ve aslen yapılabilir.

Öğrenci Oturum İzni için Danışmanlık

Göç İdaresine öğrenci ikamet izni almak için yapılan başvurunun doğru hatasız ve eksiz olması çok önemlidir. Öğrenci oturum izni almak için danışmanlık hizmeti almanız gerekebilir. Öğrenci oturum izni alınmasına yönelik hizmet bedelimiz 390 TL 'dir.

Uzun Dönem İkamet İzni Danışmanlık

Uzun dönem ikamet izni alabilmenin ön koşulu yabancının Türkiye’de sekiz yıl kesintisiz geçerli ikamet izinleri ile yaşamış olmasıdır. Göç idaresine başvuru yapılmadan önce daha önceki ikamet izni türüne göre sürelerin hesaplanması gerekmektedir. Bu durum başvurunun ret olmasına neden olmaktadır. Doğru ve zamanında bir uzun dönem ikamet izni başvurusu için danışmanlık hizmeti almanız önemlidir. Hizmet bedelimiz 700 TL 'dir.

Neden Biz ?

Son blog yazılarımız

İzin Değerlendirme Kriterleri

Yayımlayan

4817 SAYILI YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİNİN 13 ÜNCÜ MADDESİ UYARINCA BELİRLENEN VE 2/8/2010 TARİHİNDE UYGULANMAYA BAŞLANILAN YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİN TALEPLERİNE İLİŞKİN OLARAK BAŞVURU SAHİBİ İŞYERLERİNİN VE YABANCILARIN KARŞILAMASI ZORUNLU OLAN DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR: 1. Çalışma izni talep edilen işyerinde en az beş T.C. vatandaşının istihdamı zorunludur. İzin isteyen yabancının şirket ortağı […]

Mar 16,2017No Comments

İkamet Tezkeresi Harç Miktarları

Yayımlayan

2013 YILINDA UYGULANACAK YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİN BELGESİ HARÇ TUTARLARI (*) YABANCILARA VERİLECEK ÇALIŞMA İZİN BELGELERİ ÇALIŞMA İZİN SÜRESİ 2017 YILI HARÇ TUTARI (TL) Süreli Çalışma İzin Belgesi (Süre uzatımları da aynı miktarda harca tabidir) Bakanlığımızca düzenlenen her bir çalışma izni veya çalışma izni muafiyetinden 2017 yılı için 63,00 TL değerli kağıt bedeli alınacaktır 1 yıla […]

Mar 16,2017No Comments

Yabancılara Yasak Meslekler

Yayımlayan

KANUNLARLA TÜRK VATANDAŞLARINA HASREDİLEN VE YABANCILARIN ÇALIŞMALARININ YASAK OLDUĞU MESLEK VE GÖREVLER 1. Dişçilik, ebelik, hastabakıcılık. (Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun uyarınca) 2. Eczacılık (Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun uyarınca) 3. Veterinerlik (Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanun uyarınca) 4. Özel hastanelerde sorumlu müdürlük (Hususî Hastaneler […]

Mar 16,2017No Comments